20 років ми працюємо для Вас!

Консультація за телефонами:

(050) 450-77-72

(050) 341-06-91

(067) 522-50-57

(067) 522-48-86

МСЕК

 

Постанова Кабінету міністрів України "Питання медично-соціальної експертизи" №1317 від 3 грудня 2009р.

 

             

Коротка анотація 

 

 • Медично-соціальна експертиза проводиться тільки для повнолітніх. Для дітей - лікувально-консультаційна комісія (ЛКК). Медично-соціальна експертиза проводиться з метою встановлення інвалідності (п. 1)
 • Медично-соціальна експертиза проводиться за направленням лікувальних установ після проведення ними лікувальних і реабілітаційних заходів за наявності даних, що підтверджують стійке порушення функцій організму, що призводять до обмеження життєдіяльності (п. 3)
 • Медично-соціальну експертизу проводять медично-соціальні експертні комісії (далі - комісії). Комісії підпорядковуються МОЗ і формуються за наступним принципом: Центральна медично-соціальна комісія МОЗ, обласні, центральні міські в Києві та Севастополі, міські, міжрайонні, районні (п. 4)
 • Висновки комісії та реабілітаційні заходи, визначені в індивідуальній програмі реабілітації інваліда, обов'язкові для виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, реабілітаційними підприємствами, установами та організаціями, в яких працює або перебуває інвалід, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, типу і форми власності (п. 6)
 • Міські, міжрайонні та районні комісії (п. 11)                                             

             - визначають ступінь обмеження життєдіяльності осіб, що звертаються для встановлення інвалідності, необхідність в сторонньому нагляді, догляді чи допомозі, реабілітації, групу інвалідності, причину і час її настання (п. 11.1)

             - визначають потребу інвалідів у забезпеченні їх технічними та іншими засобами реабілітації на підставі медичних показань і протипоказань (п. 11.1)

           - визначають медичні показання на право одержання інвалідами спеціального автотранспорту і протипоказання до керування ним (п. 11.1)

             - складають і коректують індивідуальну програму реабілітації інваліда (п. 11.2)

 • Обласні, центральні міські комісії (п. 12)

         - здійснюють керівництво та контроль за діяльністю районних, міжрайонних, міських комісій, перевіряють правомірність прийнятих ними рішень і, в разі визнання їх безпідставними, змінюють їх

            - повторно оглядають осіб, що звертаються для встановлення інвалідності та які оскаржили рішення районних, міжрайонних, міських комісій, перевіряють якість розробки індивідуальних програм реабілітації

              - проводять у складних випадках огляд осіб, що звертаються для встановлення інвалідності за напрямками районних, міжрайонних, міських комісій

 •  Центральна медично-соціальна комісія МОЗ (п. 13)

               - повторно оглядає осіб, які оскаржили рішення обласних, центральних міських комісій, перевіряє якість розроблених ними індивідуальних програм реабілітації

               - проводить у складних випадках огляд хворих та інвалідів за напрямками обласних та центральних міських комісій

             - направляє в особливо складних випадках осіб, що звертаються для встановлення інвалідності, для проведення медично-соціального експертного обстеження до клініки Українського державного науково-дослідного інституту медично-соціальних проблем інвалідності (м. Дніпропетровськ) та Науково-дослідного інституту реабілітації інвалідів (м. Вінниця)

 • Комісії мають право (п. 14)

               - направляти осіб, що звертаються для встановлення інвалідності, в лікувально-профілактичні заклади для проведення огляду з метою уточнення діагнозу і призначення відповідного лікування

                 - допускати за письмовою заявою особи, яка звертається для встановлення інвалідності, його довірену особа на засідання комісії

 • Медично-соціальна експертиза проводиться після повного медичного обстеження, проведення необхідних досліджень, оцінки соціальних потреб інваліда, встановлення клініко- функціонального діагнозу, отримання результатів відповідного лікування, реабілітації за наявності даних, що підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлених захворюваннями, наслідками травм або уродженими вадами, які спричиняють обмеження життєдіяльності (п. 17)
 • Комісія проводить засідання і приймає рішення в повному складі. Відомості про результати експертного огляду і прийнятих рішень вносяться до акт огляду та протоколу засідання комісії, які підписуються головою комісії та її членами і завіряються печаткою (п. 19)
 • Комісія при встановленні інвалідності керується Інструкцією про встановлення груп інвалідності (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0516-04), затвердженою МОЗ за погодженням з Мінсоцполітики і Радою Федерації незалежних профспілок України (п. 20)
 • Комісія видає особі, визнаній інвалідом, довідку та індивідуальну програму реабілітації та надсилає у триденний термін виписку з акта огляду комісії органу, в якому інвалід перебуває на обліку як одержувач пенсії або державної соціальної допомоги (п. 24)
 • Копія індивідуальної програми реабілітації надсилається також лікувально-профілактичному закладу та органу праці та соціального захисту населення за місцем проживання інваліда. За місцем роботи зазначених осіб надсилається повідомлення про групи інвалідності та її причини (п. 24)
 • Видача особі, визнаній інвалідом, виписки з акта огляду комісії на руки забороняється (п. 24)
 • Положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності медично- соціальними експертними комісіями
 • Медично-соціальна експертиза проводиться з метою встановлення інвалідності повнолітнім особам за направленням лікувальних установ після проведення лікувальних і реабілітаційних заходів за наявності даних, що підтверджують стійке порушення функцій організму, що призводять до обмеження життєдіяльності (п. 3)
 • Лікарсько-консультативна комісія лікувального закладу направляє осіб, що звертаються для встановлення інвалідності, на огляд комісії за формою, затвердженою МОЗ. Комісія приймає документи осіб, що звертаються для встановлення інвалідності, не пізніше ніж через чотири місяці з дня настання інвалідності (п. 4)
 • Якщо особа, яка звернулася для встановлення інвалідності, не може прибути на огляд комісії у зв'язку з тим, що проживає у віддаленій місцевості, огляд проводиться за місцем проживання (вдома), у тому числі за місцем проживання в стаціонарних установах для престарілих та інвалідів, або в закладах охорони здоров'я, в яких така особа перебуває на лікуванні (п. 5)
 • Рішення про встановлення інвалідності може бути прийняте комісією заочно на підставі направлення ЛКК, якщо є порушення функцій організму, при яких група інвалідності встановлюється безстроково (перелік затверджується МОЗ). Для цього необхідно подати письмову заяву.(п. 5)
 • Встановлення інвалідності заочно не проводиться у разі, коли вона викликана:

              - нещасним випадком на виробництві (п. 5)

              - професійним захворюванням (п. 5)

              - захворюванням, отриманим під час проходження військової служби чи служби в органах внутрішніх справ, державної безпеки, інших військових формуваннях (п. 5)

              - захворюванням, пов'язаним із впливом радіоактивного опромінення внаслідок Чорнобильської катастрофи (п. 5)

            - захворюванням, отриманим в період проходження військової служби та служби в органах внутрішніх справ, державної пожежної охорони, органах і підрозділах цивільного захисту, Держспецзв'язку (п. 5)

 • Комісія проводить огляд особи, що звернулася для проведення медично-соціальної експертизи особи протягом п'яти робочих днів з дня надходження направлення лікарсько-консультативної комісії та приймає рішення про наявність або відсутність інвалідності (п. 7)
 • Рішення про необхідність виділення інвалідові автомобіля з ручним керуванням приймається комісією за висновком лікувально-профілактичного закладу охорони здоров'я згідно з переліком медичних показань і протипоказань, затвердженим в установленому порядку МОЗ за погодженням з Мінсоцполітики. (п. 20)
 • У разі встановлення інвалідності комісія розробляє індивідуальну програму реабілітації інваліда, в якій визначаються в тому числі засоби реабілітації (п. 21)
 • Повторний огляд інвалідів з нестійкими, оборотними змінами та порушеннями функцій організму проводиться раз на один - три роки (п. 22)
 • Повторний огляд осіб, інвалідність яких визначена без зазначення строку проведення повторного огляду, проводиться раніше зазначеного терміну за заявою такого інваліда, інших зацікавлених осіб у разі настання змін у стані здоров'я або за рішенням суду чи прокуратури (п. 22)
 • Особам, які звертаються для встановлення інвалідності, група інвалідності визначається без зазначення строку переогляду за наявності вроджених вад розумового або фізичного розвитку, анатомічних дефектів, стійких необоротних морфологічних змін функцій органів і систем організму, неефективності реабілітаційних заходів (п. 22)
 • У разі незгоди з рішенням районної, міжрайонної, міської комісії інвалід має право подати протягом місяця після отримання висновку комісії письмову заяву в обласну, центральну міську комісію або до комісії, в якій він проходив огляд. Комісія, що проводила огляд, надсилає у триденний строк після надходження відповідного запиту всі наявні документи на розгляд обласної, центральної міської комісії, яка протягом місяця з дня подання зазначених документів проводить повторний огляд заявника і приймає відповідне рішення (п. 23)
 • Рішення обласної, центральної міської комісії може бути оскаржене в МОЗ. МОЗ за наявності фактів порушення законодавства про медично-соціальну експертизу доручає Центральній медично-соціальної експертної комісії МОЗ або обласнії комісії іншої області повторно розглянути з урахуванням усіх наявних обставин питання, з якого оскаржується рішення. В особливо складних випадках Центральна медично-соціальна експертна комісія МОЗ, обласна, центральна міська комісія можуть направляти осіб, що звертаються для встановлення інвалідності, для проведення медично-соціального експертного обстеження до клініки Українського державного науково-дослідного інституту медично-соціальних проблем інвалідності (м. Дніпропетровськ) та Науково-дослідного інституту реабілітації інвалідів (м. Вінниця). Після обстеження зазначені науково-дослідні установи складають консультативні висновки, які для комісії носять рекомендаційний характер (п. 24)
 • Рішення комісії може бути оскаржене до суду в установленому законодавством порядку (п. 25)
Відгуки

Шановні працівники товариства "Друкмаш-центр"! Щиро вдячні вам всім за коляску. Це для хворої людини та її родини єдине джерело пересування.Ми дуже задоволені коляскою. Хай вас Бог береже і дарує мир та спокій! З повагою, родина Лещічиних.

Олександр

14.07.2022

Знову отримав ДККС 1-02-43 .В листопаді 2020 року. Знову такоїж моделі та якості. Плавно йде можна абсолютно спокійно проїхати 20-30 км. Дякую заводу Друкмашцентр.

Анатолій

06.03.2021

Абсолютно нормальний комфортний візок. Витримує поїздки по 20-30 км і більше. Дуже зручний і практичний в користуванні. З 2010 року замовляю ніяких претензій зовсім .

Анатолій Кріпак

31.01.2019